Beograd
+381 64 6150463
office@activenetwork.rs

Održavanje informacionog sistema

Active Network

Princip održavanja se svodi na nekoliko tipova

 • Intervenisanje po pozivu
 • Intervenisanje po Ugovoru 8×5
 • Intervenisanje po Ugovorz 24×7

Oblasti koje su pokrivene održavanjem:

 • Pasivna računarska mreža (lokalna kablovska struktura u firmi, iznajmljene linije,DSL linije)
 • Radne stanice sa perifernim uredjajima (servisiranje radnih stanica, laptopova, štampača, skenera, servera, storage-a)
 • Aplikacije na radnim stanicama (kontrola aplikacija na radnim stanicama)
 • Aktivna računarska oprema, switch-evi (podešavanje komunikacione opreme i održavanje u skladu sa situacijom u firmi)
 • Aktivna računarska oprema, router-i i firewall (podešavanje i održavanje komunikacione opreme)
 • Serveri (podešavanje, servisiranje, održavanje, nadgledanje)
 • VmWare, Hyper-V (održavanje i nadgledanje virtuelnih servera)
 • Aplikacije za zaštitu računara i mreže (održavanje, integrisanje, kontrola, nadgledanje aplikacija za zaštitu računarske mreže i radnih stanica)