+381 11 451 9 612
+381 64 615 0 463
office@activenetwork.rs

Održavanje informacionog sistema

Active Network

Održavanje informacionog sistema obuhvata sve tipove radnih stanica sa periferijskom opremom, računarsku mrežu, komunikacione switch-eve, router-e i firewall-ove sa naglaskom i na aplikativne stvari na radnim stanicama.

Održavanje kompletnog informacionog sistema je definisano u tri osnovne kategorije

 • Tip 1: Intervenisanje po pozivu
  • Osnovni tip održavanja gde vaše probleme gasimo čim nastanu. Sa definisanim Ugovorom Tipa 1 imate prioritet u rešavanju problema a naše angažovanje isključivo zavisi od vašeg poziva. 
 • Tip 2: Ugovorom 8×6
  • Klasičan tip održavanja za serverske sisteme, računarsku mrežu, bezbednosne procedure i firewall-ove, radne stanice i periferisku opremu. Ovim Ugovorom se oslobadjate pritisaka za bezbedno poslovanje. Opšti cenovnik možete dobiti na sledečem linku.
 • Tip 3: Ugovorom 24×7
  • Napredan tip održavanja za serverske sisteme, računarsku mrežu, bezbednosne procedure i firewall-ove, radne stanice i periferisku opremu. ovim Ugovorom je predvidjen za korisnike čiji proces poslovanja ne sme da stane. 

Oblasti koje su pokrivene održavanjem:

 • Pasivna računarska mreža
  • LAN kablovska struktura
  • Linije ka Internet operaterima
 • Radne stanice
  • Desktop računari
  • Laptop računari
  • periferna oprema koja je povezana na radne stanice
 • Aplikacije na radnim stanicama
  • Office aplikacije (Microsoft Office, AutoDesk, Corel,…)
  • Mrežne aplikacije
  • Cloud aplikacije (Microsoft 365)
 • Aktivna računarska oprema
  • mreža na L2 nivou
  • mreža na L3 nivou
 • Bezbednosna računarska oprema
  • Firewall rešenja
  • Oprema sa softverom za antivirus rešenja u firmi
 • Serverska struktura
  • VmWare
  • Hyper-V