Beograd
+381 64 6150463
office@activenetwork.rs

Obezbedite bezbedno i pouzdano poslovanje

     

Servisiranje računarske opreme

Montaža pasivne opreme računarske mreže

Održavanje informacionih sistema

Google reklamiranje i Internet oglašavanje

Office 365 & Teams 

WEB portali

Network security

Projektovanje lokalne mreže

Usluge 

Projektovanje

Projektovanje lokalne računarske mreže i data centra, sa svim pripadajućim servisima. Način da dobijete visoko pozdanu mrežu u skladu sa vašim potrebama za pozdano poslovanje.

Montaža pasivne opreme 

Montaža i instaliranje lokalne računarske mreže i data centra u skladu sa projektom ili proširenje mreže u skladu sa potrebama.

Održavanje informacionih sistema

Održavanje lokalne mreže, aktivne opreme, radnih stanica i servera po principu po pozivu i ugovaranjem održavanja 5×8, 6×8 i 24×7.

Google oglašavanje

Oglasite vaše poslovanje, proizvode i usluge i budite na vrhu naj traženijeg pretraživača. Napravite vremenski okvir, utrošak za reklamu kao i oblast pokrivenosti i dostignite najbolju poziciju za dalje poslovanje.

Office 365

Uradite decentralizaciju poslovanja, u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima, preko novih cloud servisa koji su u skladu sa ISO 27001. Ne gubite korak sa naprednim tehnikama i nižom cenom ulaganja u vaš IT sistem.

WEB portali

Izrada web sajtova i portala za firme small business sektora. Osnovno prikazivanje vaših usluga i oblasti poslovanja.

Network security

– Analiza mrežnog saobraćaja
– Definisanje procedura za komunikaciju 
– Selektivna kontrola izlaska na zabranjene i dozvoljene web sajtove
– Blokada ransomware i ostalih napada
– Skadištenje podataka uz kontrolu prilaza
– Backup poverljivih podataka
– Detaljna kontrola prilaza podacima sa evidentiranjem dozvola čitanja ili izmena 

Servisiranje računarske opreme

– Analiza rada računara
– Testiranje komponenti računara
– Popravka ili zamena komponenti 
– Testiranje novog sistema
  

Teams+SharePoint @ 365

Postavite vaše poslovanje na platformi koja je dobila viskoku ocenu. Migracija poslovanja sa visokim stepenom dostupnosti i pristupa podacima otvorili su novo poglavlje u eri poslovanja.

Podaci o firmi

Agencija za projektovanje i održavanje informacionih sistema “Active network” Beograd
XI Krajiške divizije 57, 11090, Beograd, Srbija
SocieteGeneralSrbija: 275002022069671869
PIB: 109281309
MB: 64065262
tel: +381 11 2183374 
tel: +381 64 6150463
office@activenetwork.rs

Portfolio